Μελλοντικοί Στόχοι

Μελλοντικοί στόχοι μας είναι:

Η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση νέων δράσεων.
Η δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τη φιλοξενία των μελών σε ένα ζεστό και ανθρώπινο περιβάλλον.
Η συνεργασία και η δικτύωση με τους αρμόδιους φορείς τοπικής, περιφερειακής αυτοδιοίκησης για μια πιο συντονισμένη δράση στο χώρο της αναπηρίας.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 16:24