ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Το πρακτικό εξέτασης για τη θέση του φυσικοθεραπευτή επισυνάπτεται.

 

Πατήστε στο συννημένο για περισσότερες πληροφορίες.