Έχουμε πιο πολύ δύναμη παρά θέληση.
Κι αυτό πιο συχνά συμβαίνει για να δικαιολογηθούμε στους ίδιους τους εαυτούς μας, γιατί φανταζόμαστε τα πράγματα για αδύνατα.
Φρανσουά Ντε Λα Ροσφουκό

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Το πρακτικό εξέτασης για τη θέση του φυσικοθεραπευτή επισυνάπτεται.

 

Πατήστε στο συννημένο για περισσότερες πληροφορίες.