Έχουμε πιο πολύ δύναμη παρά θέληση.
Κι αυτό πιο συχνά συμβαίνει για να δικαιολογηθούμε στους ίδιους τους εαυτούς μας, γιατί φανταζόμαστε τα πράγματα για αδύνατα.
Φρανσουά Ντε Λα Ροσφουκό

Δημόσιες Υπηρεσίες- Προγράμματα

Με συμπράττων φορέα την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υλοποιούμε το έργο με τίτλο : « Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Βορείου-Αιγαίου-ΠΕ Λέσβου» στο πλαίσιο του Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Το πρόγραμμα αφορά την πρόσληψη 7 ατόμων που δεν θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες , ούτε της Κυψέλης, ούτε της Περιφέρειας, αλλά θα έχει ως στόχο την έρευνα, τη μελέτη και την  ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειας των ατόμων με αναπηρία. Είναι διάρκειας 5 μηνών και η υλοποίηση του θα ξεκινήσει από τα τέλη Απρίλη.
Στις 10/5/2012 είναι ο διαγωνισμός για την υλοποίηση της πράξης « Αγορά Εξοπλισμού του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας για Α.με.Α. η «ΚΥΨΕΛΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου». Ο εξοπλισμός αφορά δύο είδη κατηγοριών- τον ξενοδοχειακό και το θεραπευτικό.
Συμμετοχή στην σύμπραξη ως έταιρος για τα ΤΟΠ ΕΚΟ.