Έχουμε πιο πολύ δύναμη παρά θέληση.
Κι αυτό πιο συχνά συμβαίνει για να δικαιολογηθούμε στους ίδιους τους εαυτούς μας, γιατί φανταζόμαστε τα πράγματα για αδύνατα.
Φρανσουά Ντε Λα Ροσφουκό

Σύντομο Βιογραφικό του κέντρου

Το Σωματείο Α.με.Α. η «Κυψέλη» ιδρύθηκε το 1997- Ως Μικτό Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας έχει άδεια λειτουργίας από το 2011 με την απόκτηση ιδιόκτητου χώρου. Διοικείται από 7 μελές . Έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας ( ΦΕΚ 1524/4/5/2017).

Στα 20 χρόνια λειτουργίας της "Κυψέλης" κάναμε ενεργή την παρουσία μας στο Νομό, αγωνιζόμενοι τόσο για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία όσο και για τις οικογένειες τους, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους προσφέροντας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Καταφέραμε να απεγκλωβίσουμε τα παιδιά από το σύνηθες περιβάλλον της οικογένειας και της γειτονιάς και να τους προσφέρουμε μια ζεστή αγκαλιά συνδυάζοντας την ψυχαγωγία και την μάθηση. Με συλλογική φωνή και δράση επιτεύχθηκαν σημαντικά βήματα για την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση ατόμων με αναπηρία.

Από 1/5/2017 οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου μας χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», σύμφωνα με την αρ. πρωτ : οικ. 4637/ 20/12/2016 απόφαση ένταξης. Αυτό είχε ως συνέπεια την αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και την πλήρη στελέχωση του κέντρου.

Έτσι, καθημερινά  εφαρμόζουμε προγράμματα στο κέντρο μας με απώτερο στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των μελών, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων τους, την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση, την συμβουλευτική τους υποστήριξη κ.α.

Εκπροσωπεί τα Άτομα με αναπηρία όλου του Νομού με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

 

Από 01-05-2020 συνεχίζεται η χρηματοδότηση της Πράξης «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α η «Κυψέλη», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» , Άξονας Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση κα αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», σύμφωνα με την αρ. πρωτ: οικ. 902/22-04-2020 απόφαση ένταξης,   με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Κέντρου μας.  Η αναβάθμιση επιτυγχάνεται με την πλήρη στελέχωση εξειδικευμένου προσωπικού (Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, Λογοθεραπευτής, Φυσικοθεραπευτής, Ιατρός Παθολόγος, Διοικητικός, Οδηγός, Συνοδός, Βοηθητικό Προσωπικό).

Στόχοι της Πράξης είναι:

- η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών

-  η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού

- η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση στο Κέντρο προγράμματα, που έχουν ως απώτερο στόχο:

- την δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου αποδοχής, εμπιστοσύνης, δημιουργικότητας και έκφρασης

- την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων μας

- την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους

- την ενίσχυση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ( γνωστικών, κοινωνικών, αισθητικοκινητικών, δεξιοτήτων καθημερινής ζωής)

- την συμβουλευτική τους υποστήριξη

- την υποστήριξη της οικογένειας και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020 17:04